Future Simple vs going to

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Simple
Zastosowanie czasu Future Simple
Charakterystyczne słówka w Future Simple
Mowa zależna w czasie Future Simple
Strona bierna w czasie Future Simple
Going to vs Future Simple
Ćwiczenia Future Simple

Generalnie czas Future Simple służy do wyrażania przyszłości. Odpowiednikiem tego czasu w języku polskim jest czas Przyszły Prosty. Nie jest to jednak jedyny sposób w jaki możemy mówić o przyszłości. Innym sposobem może być konstrukcja gramatyczna to be going to. Oba sposoby mogą być użyte do wyrażanie przyszłości. Należy jednak pamiętać, że istnieją pomiędzy nimi określone różnice. W pierwszej kolejności spójrzmy na przykładowe zdanie w czasie Future Simple wraz z tłumaczeniem na język polski.

I will write a letter tomorrow.
(Ja) Napiszę list jutro.

Używamy Future Simple mówiąc o przyszłości, gdy chcemy powiedzieć, że podejmujemy decyzję o wykonaniu określonej czynności w chwili mówienia. W naszym przypadku jest to decyzja o napisaniu listu. Została ona podjęta dokładnie w chwili, gdy zdanie zostało wypowiedziane.

Drugim możliwym sposobem wyrażania przyszłości jest konstrukcja to be going to. Przykładowe zdanie z jej użyciem znajduje się poniżej.

I am going to write a letter tomorrow.
(Ja) Zamierzam napisać list jutro.

Jak widzimy na przykładzie tłumaczenia, zdanie to wyraża zamiar wykonania określonej czynności. Decyzja o wykonaniu jej została podjęta wcześniej zanim zdanie to zostało wypowiedziane. Tłumacząc tą konstrukcję na język polski powinniśmy użyć określeń zamierzam, zamierzasz, zamierza etc.

"Peter call while you were out." "OK, I'll call him back."
"Dzwonił Piotr kiedy wyszedłeś." "OK, oddzwonię do niego."

"Peter call while you were out." "Yes, I know. I'm going to call him back."
"Dzwonił Piotr kiedy wyszedłeś" "Tak, wiem. Zamierzam oddzwonić do niego."

"Helen is in hospital." "Oh really? I didn't know. I'll go and visit her."
"Helen jest w szpitalu." "Naprawdę? Nie wiedziałem. Pójdę ją odwiedzieć."

"Helen is in hospital." "Yes, I know. I'm going to visit her."
"Helen jest w szpitalu." "Tak, wiem. Zamierzam ją odwiedzić."

Czasami nie ma dużej różnicy pomiędzy tymi dwoma formami wyrażania przyszłości. Porównajmy następujące zdania:

I think the weather will be nice this afternoon.
"Myślę, że pogoda będzie ładna dzisiaj popołudniu."

I think the weather is going to be nice this afternoon.
"Myślę, że zapowiada się ładna pogoda dzisiaj popołudniu."