Mądrość i wiedza

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • absurdalność
 • analfabetyzm
 • biegłość
 • bystrość
 • ciemnota
 • doskonałe opanowanie/biegłość
 • doświadczenie
 • dureń
 • ekspert w (dziedzinie)
 • głupiec
 • głupota
 • ignorancja skończona
 • ignorancja totalna
 • ignorancja zupełna
 • ignorancja/niewiedza
 • ignorant
 • inteligencja
 • jasność myślenia
 • kompetencja
 • mądrość
 • pomysłowość
 • postrzeganie
 • rozumienie
 • rzecz powszechnie znana
 • specjalista
 • świadomość
 • tęga głowa
 • tuman
 • umiejętność
 • umiejętność czytania i pisania
 • wiedza
 • wiedza głęboka
 • wiedza gruntowna
 • wiedza książkowa
 • wiedza ogólna
 • wiedza potoczna
 • wiedza szeroka
 • wiedza wszechstronna
 • wtajemniczenie np. techniczne
 • zdrowy rozsądek
 • zrozumienie/orientacja
 • .
 • Przymiotniki
 • błyskotliwy
 • bystry
 • dociekliwy
 • doświadczony
 • głupi
 • głupkowaty
 • mądry
 • niedorozwinięty
 • niedouczony
 • nienormalny
 • nieoczytany
 • niepiśmienny (analfabeta)
 • nieprzeciętny umysł
 • nieracjonalny
 • niewykształcony
 • niewykwalifikowany
 • niezależny intelektualnie
 • niezrównoważony
 • obłąkany
 • oczytany
 • ograniczony umysłowo
 • pełen wyobraźni
 • piśmienny
 • poinformowany
 • pomysłowy
 • powszechna ignorancja
 • pozbawiony uprzedzeń
 • prostacki
 • przenikliwy
 • rozsądny
 • rozważny
 • spostrzegawczy
 • szalony
 • trzeźwo myślący
 • uczony/wykształcony
 • wnikliwy
 • wszechstronny
 • wykształcony
 • wysokowykwalifikowany
 • wyuczony
 • zaznajomiony z
 • zwariowany
 • .
 • Czasowniki
 • argumentować
 • brakować wiedzy
 • być mądrym
 • być świadomym czegoś
 • chwytać/pojmować
 • gromadzić wiedzę
 • nie wiedzieć czegoś
 • okazywać ignorancję
 • osądzać
 • pojmować
 • rozpowszechniać (wiedzę/informacje)
 • rozumieć
 • wchłaniać wiedzę
 • wiedzieć
 • zdawać sobie sprawę
 • .
 • Wyrażenia
 • być dobrym w czymś
 • być mądrym po szkodzie
 • być szybkim/sprawnym w czymś
 • być z czymś na bieżąco
 • gruntowna znajomość przedmiotu
 • iść z duchem czasu
 • mieć coś w małym palcu
 • mieć dokładne rozeznanie w...
 • nic nie wiedzieć o czymś
 • nic nie wiedzieć o czymś
 • nie jestem znawcą
 • nie mam najmniejszego pojęcia
 • nie mieć pojęcia
 • nie znam się na tym
 • o ile mi wiadomo ...
 • o ile się orientuję
 • posiadać dobrą znajomość (np. języka)
 • to jest dla mnie za mądre
 • według moich najlepszych informacji
 • znać coś jak własną kieszeń
 • znać coś od podszewki
 • znać coś powierzchownie
 • znać odpowiedź na wszystko
 • znać wszystkie tajniki
 • zupełnie się nie orientuję
 • Angielskie znaczenie
 • absurdity
 • illiteracy
 • expertise
 • brilliance
 • ignorance; obscurity
 • proficiency
 • experience
 • moron; fool
 • expert on; expert in the field of
 • fool
 • stupidity; foolishness
 • utter ignorance
 • total ignorance
 • complete ignorance
 • ignorance
 • ignorant
 • intelligence
 • clarity of thought
 • competence
 • wisdom
 • resourcefulness
 • perception
 • comprehension
 • common know¬ledge
 • specialist
 • awareness
 • brains
 • blockhead
 • capability
 • literacy
 • knowledge
 • deep knowledge; profound knowledge
 • intimate knowledge
 • book-learning
 • general knowledge
 • common knowledge
 • extensive knowledge
 • all round knowledge
 • know-how
 • common sense
 • understanding
 • .
 • powrót do początku
 • brilliant
 • clever; bright; smart; brainy
 • inquisitive
 • experienced
 • stupid
 • foolish; silly
 • wise
 • backward; retarded
 • uninformed; untutored
 • mentally disturbed
 • not well-read
 • illiterate
 • first-rate brain
 • irrational
 • uneducated; unlearned
 • unqualified
 • intellectually independent
 • unbalanced
 • insane
 • well-read
 • feeble-minded
 • imaginative
 • literate
 • informed
 • ingenious
 • widespread ignorance
 • unprejudiced
 • simple-minded
 • shrewd
 • judicious
 • thoughtful
 • observant
 • mad
 • clear-headed
 • knowledgeable
 • clear-sighted
 • comprehensive
 • educated; learned
 • well-qualified
 • learned
 • acquainted with; familiar with
 • crazy
 • .
 • powrót do początku
 • to argue
 • to lack knowledge
 • to be wise
 • to be aware of sth
 • to catch; to grasp
 • to store up knowledge; to accumulate knowledge
 • to be ignorant of sth
 • to display ignorance to
 • to judge
 • to comprehend
 • to spread; to disseminate
 • to understand
 • to absorb knowledge; to soak up knowledge
 • to know
 • to realize
 • .
 • powrót do początku
 • to be good at sth
 • to be wise after the event
 • to be quick at sth
 • to keep up to date
 • thorough knowledge of the subject
 • to keep abreast of the times
 • to have sth at one's fingertips
 • to have a thorough grasp of sth
 • to be in the dark (about sth)
 • to know nothing about
 • I am no judge of...
 • I haven't the faintest idea
 • to have no idea
 • I am out of my depth
 • as far as I know ...
 • for all I know ...
 • to have a good command of (a language)
 • I am out of my depth
 • to the best of my knowledge
 • to know sth like the palm of one's hand
 • to know sth inside out
 • to have a smat¬tering of sth
 • to know all the answers
 • to know all the ins and outs
 • I am completely in the dark
 • powrót do początku