Bogactwo i bieda

Tłumaczenia: Polski - Angielski Angielski - Polski
Ćwiczenia: Polski - Angielski Angielski - Polski
 • Rzeczowniki
 • bieda
 • biedak
 • bogactwa
 • człowiek majętny
 • dobrobyt
 • dostatek
 • gęby do wykarmienia
 • majętni i biedacy
 • milioner
 • nędza
 • niedostatek
 • niedożywienie
 • obfitość
 • organizacja dobroczynna
 • podwyżka płac
 • pomoc
 • potrzebujący
 • powodzenie/fortuna
 • rozbitek życiowy
 • rozrzutny
 • slamsy
 • społeczeństwo dobrobytu
 • Trzeci Świat
 • ubóstwo/nędza
 • zamożność
 • żebrak
 • .
 • Przymiotniki
 • bez grosza
 • bezdomny
 • biedny
 • bogaty
 • chodzący bank
 • dobrze opłacany
 • dostatni
 • na zasiłku dla bezrobotnych
 • na zasiłku socjalnym
 • nadziany
 • rozwijający się
 • rozwinięty
 • spłukany
 • stałe dochody
 • w potrzebie
 • zabiedzony
 • zamożny
 • źle mu się powodzi
 • znaczne dochody
 • zubożały
 • zubożały/wynędzniały
 • .
 • Czasowniki
 • brakować pieniędzy
 • dojść do pieniędzy
 • dorobić się majątku
 • dzielić się czymś
 • mieć środki na coś
 • nakarmić głodnych
 • odziedziczyć
 • opuścić w biedzie
 • pozwolić sobie na coś
 • wiązać koniec z końcem
 • wyjść z długów
 • zbiednieć
 • .
 • Wyrażenia
 • być bez grosza
 • dobrze mu się powodzi
 • jakoś pcham biedę
 • jego pensja nie starcza nawet do...
 • mieć dobrze płatną pracę
 • mieć masę pieniędzy
 • mieć ostatni grosz
 • musisz się liczyć z każdym groszem
 • obejść się bez czegoś
 • rywalizować materialnie z sąsiadami
 • tonąć w długach
 • wiązać koniec z końcem bez długów
 • wyścielić sobie gniazdko
 • za mało aby starczyło dla wszystkich
 • zaciskać pasa
 • zarabiać grosze
 • żyć ponad stan
 • Angielskie znaczenie
 • poverty
 • pauper
 • riches
 • man of means
 • prosperity
 • affluence
 • mouths to feed
 • the haves and the have nots
 • millionaire
 • squalor
 • scarcity
 • malnutriton
 • abundance
 • charity
 • pay rise
 • aid
 • needy
 • fortune
 • down and out
 • extravagant
 • slums
 • affluent society
 • Third World
 • destitution
 • wealth
 • beggar
 • .
 • powrót do początku
 • out of money
 • homeless
 • poor
 • rich
 • made of money
 • well-paid
 • affluent
 • on the dole
 • on the breadline
 • made of money
 • developing
 • developed
 • hard up; broke
 • steady income
 • in want
 • destitute
 • wealthy; well off; well-to-do
 • badly off
 • substantial income
 • poverty-stricken
 • down at heel
 • .
 • powrót do początku
 • to be short of money
 • to come into money
 • to make one's fortune
 • to share
 • to have the means
 • to feed the hungry
 • to inherit
 • to leave destitute
 • to afford
 • to make ends meet
 • to get out of debt
 • to impoverish
 • .
 • powrót do początku
 • to be without a penny
 • he is well-off; he is doing well
 • I manage to scrape along somehow
 • His salary won't run to...
 • to have a well-paid job
 • to be rolling in money; to have money to burn
 • to be down to one's last penny
 • you have to keep a tight grip on your wallet
 • to do without
 • to keep up with the Joneses
 • to be head over heels in debt
 • to keep one's head above water
 • to feather one's nest
 • not enough to go round
 • to tighten one's belt
 • to earn peanuts
 • to live beyond one's means
 • powrót do początku