Niepełnosprawność

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • autyzm
 • głuchota
 • inwalida
 • jąkanie się
 • kule
 • nadwaga
 • niedowaga
 • niedyspozycja
 • osoba niesprawna
 • osoba upośledzona fizycznie
 • osoba upośledzona umysłowo
 • padaczka
 • podjazd dla wózków
 • porażenie mózgowe
 • samochód inwalidzki
 • sport
 • ślepota
 • upośledzenie
 • upośledzenie fizyczne
 • upośledzenie umysłowe
 • urządzenia dla niepełnosprawnych
 • uszkodzenie organów mowy
 • uszkodzenie słuchu
 • uszkodzenie wzroku
 • wada fizyczna
 • wada wymowy
 • wózek inwalidzki
 • zaburzenie
 • zez
 • .
 • Przymiotniki
 • dalekowidzący
 • garbaty
 • głuchy
 • kaleki
 • koślawy (o iksowatych nogach)
 • krótkowidzący
 • krzywonogi
 • niedosłyszący
 • niemy
 • niepełnosprawny
 • niewidomy
 • o wystających zębach
 • przygarbiony
 • Angielskie znaczenie
 • autism
 • deafness
 • invalid
 • stutter; stammer
 • crutches
 • overweight
 • underweight
 • indisposition
 • disabled person
 • physically handicapped person
 • mentally handicapped person
 • epilepsy
 • ramp
 • cerebral palsy
 • invalid car
 • sport
 • blindness
 • handicap
 • physical handicap
 • mental handicap
 • facilities for the disabled
 • speech impairment
 • hearing impairment
 • visual impairment
 • physical defect
 • speech impediment
 • wheel chair
 • disorder
 • squint
 • .
 • powrót do początku
 • longsighted
 • hump backed
 • deaf
 • crippled
 • knock-kneed
 • shortsighted
 • bow-Iegged
 • hard of hearing
 • dumb
 • disabled
 • blind
 • bucktoothed
 • round-shouldered
 • powrót do początku