Poczucie humoru

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • autor komiksów/karykaturzysta
 • błazen/bufon
 • cięty dowcip
 • dowcip (poczucie dowcipu)
 • dwuznacznik/kalambur
 • figiel/psikus
 • gra słów
 • humor
 • kawał bez osłonek
 • kawał/sztuczka
 • klown
 • komediopisarz
 • komik
 • parodia
 • poczucie humoru
 • psikus/mistyfikacja
 • sedno dowcipu
 • śmiech
 • śmieszna sprawa/żart
 • temat do żartów
 • uśmiech
 • wyostrzone poczucie humoru
 • zabawa/uciecha
 • zagadka
 • żart
 • żartowniś
 • .
 • Przymiotniki
 • cięty
 • dowcipny
 • humorystyczny
 • komiczny
 • niemądry (żart)
 • obsceniczny
 • ostry/cięty
 • przyzwoity
 • sarkastyczny
 • śmieszny/zabawny
 • świński (kawał)
 • w żartach
 • wesoły
 • jest zabawny
 • żartobliwy
 • .
 • Czasowniki
 • bujać/nabierać kogoś
 • docinać komuś
 • konać ze śmiechu
 • kpić sobie z
 • mieć ubaw
 • opowiedzieć dowcip
 • pękać ze śmiechu
 • pośmiać się
 • rozumieć żart
 • ryczeć ze śmiechu
 • spłatać komuś figla
 • sypnąć dowcipem/zażartować
 • śmiać się
 • śmiać się serdecznie
 • uśmiać się
 • uśmiechać się
 • wybuchnąć śmiechem
 • wyśmiać czyjeś obawy
 • wywołać śmiech
 • zakpić sobie z kogoś
 • żartować
 • zażartować niewybrednie
 • znać się na żartach
 • zostać wyśmianym
 • zrobić komuś psikusa
 • .
 • Wyrażenia
 • Bez żartów!
 • chyba nie łapię sedna żartu
 • chyba nie rozumiem dowcipu
 • dla hecy
 • dla kawału
 • dla śmiechu
 • ja się śmiałem ostatni
 • jest duszą towarzystwa
 • kapujesz ?
 • kawał spalił
 • lubi wycinać ludziom kawały
 • nabierać kogoś
 • nie można z nim pożartować
 • on jest urodzonym błaznem
 • rozśmieszyłby nawet umarłego
 • równy facet
 • sypie kawałami
 • śmiech to najlepsze lekarstwo
 • to już nie żarty
 • w kiepskim humorze
 • zakpić sobie z kogoś
 • zrywać boki ze śmiechu
 • żarty na bok
 • Angielskie znaczenie
 • cartoonist
 • buffoon
 • quip
 • wit
 • pun
 • practical joke
 • play on words
 • humour
 • crude joke
 • trick
 • clown
 • comic writer
 • comedian; comic
 • parody
 • sense of humour
 • hoax
 • point (of a joke)
 • laughter
 • laughing matter
 • laughing matter
 • smile
 • sharp sense of humour
 • fun
 • riddle
 • joke
 • joker
 • .
 • powrót do początku
 • biting
 • witty
 • humourous
 • droll
 • silly (joke)
 • obscene
 • keen
 • clean
 • sarcastic
 • funny
 • dirty joke
 • in fun
 • hilarious
 • amusing
 • facetious
 • .
 • powrót do początku
 • to kid
 • to tease sb
 • to laugh oneself into convulsion
 • to make fun of
 • to have a lot of fun
 • to tell a joke
 • to split one's sides with laughter
 • to have a laugh
 • to see a joke
 • to roar with laughter
 • to rag
 • to crack a joke
 • to laugh
 • to laugh heartily
 • to have a (good) laugh
 • to smile
 • to burst out laughing; to burst into laughter
 • to laugh away sb's fears
 • to raise a laugh
 • to make fun of sb
 • to joke
 • to carry a joke too far
 • to see a joke
 • to be laughed at
 • to play a practical joke on sb
 • .
 • powrót do początku
 • No kidding!
 • I'm afraid I missed the punchline
 • I'm afraid I don't get the point
 • for the fun of it
 • just for the fun of it
 • for a laugh
 • I got the last laugh
 • he is the life and soul of the company
 • Did you get it?
 • the joke fell flat
 • he is a practical joker
 • to pull sb's leg
 • he Carnot take a joke
 • he is a born clown
 • he would make a dead man laugh
 • he is a good sport
 • he is full of jokes
 • laughter is the best medicine
 • this goes beyond a joke
 • out of humour
 • to have sb on
 • to split one s sides with laughter
 • joking apart
 • powrót do początku