Porównania

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • analogia
 • cechy wspólne
 • identyczność
 • kontrast
 • odpowiedniość
 • podobieństwo
 • porównanie
 • przeciwność
 • równość
 • różnica
 • różnorodność
 • zgodność
 • .
 • Przymiotniki
 • alternatywny
 • analogiczny
 • dający się odróżnić
 • dla porównania
 • identyczny
 • inny
 • jedyny w swoim rodzaju
 • komplementarny
 • kontrastujący
 • nieodróżnialny
 • niepodobny
 • niewielkie podobieństwo
 • odwrotny
 • podobnie
 • podobny
 • podobny do
 • porównywalny
 • prawie taki sam
 • przeciwnie
 • przeciwny
 • przeciwstawny
 • przypominający
 • równy/jednakowy
 • różnorodny
 • różny
 • różny od
 • taki jak
 • taki jaki jest
 • uderzające podobieństwo
 • wyróżniający
 • .
 • Czasowniki
 • brzmieć podobnie
 • być podobnym
 • być podobnym do
 • być podobnym do kogoś
 • dostrzegać podobieństwo
 • dostrzegać różnicę
 • kontrastować
 • mieć dużo wspólnego
 • nie mieć nic wspólnego
 • odbiegać od normy
 • porównać do
 • porównać z
 • przypominać coś/kogoś
 • przypominać komuś coś/kogoś
 • one of sth/sb różnić się
 • rożnić się od
 • rozróżniać
 • stopniować
 • wydawać się podobnym
 • wyglądać podobnie
 • wyróżniać
 • bezpieczny jak u mamusi
 • biały jak śnieg
 • biedny jak mysz kościelna
 • blady jak prześcieradło
 • brzydki jak strach na wróble
 • całkiem nie najgorszy
 • chudy jak tyczka
 • chytry jak lis
 • ciężki jak ołów
 • czarny jak smoła
 • czarny jak węgiel
 • czerwony jak burak
 • drżeć jak liść
 • dumny jak paw
 • działać jak czerwona płachta na byka
 • gładki jak aksamit
 • głodny jak wilk
 • głośny jak grzmot
 • głuchy jak pień
 • głupi jak but
 • gruby jak wieprz
 • jaki ojciec taki syn
 • jeść jak koń
 • jeść jak świnia
 • kląć jak szewc
 • kompletnie szalony
 • kruchy jak szkło
 • ładny jak obrazek
 • łagodny jak baranek
 • łapczywy jak pies
 • lekki jak piórko
 • mądry jak sowa
 • miękki jak jedwab
 • milczący jak grób
 • mokry jak kura
 • niedaleko pada jabłko od jabłoni
 • niezmiernie zadowolony
 • nudny jak flaki z olejem
 • odważny jak lew
 • opalony jak czekolada
 • ostry jak brzytwa
 • ostry jak igła
 • ostry jak pieprz
 • palić jak komin
 • pamięć jak sito
 • pić jak szewc
 • pijany jak szewc
 • płaski jak deska
 • pływać jak ryba
 • podobni jak dwa ziarnka grochu
 • powolny jak ślimak
 • pracowity jak pszczółka
 • prosty jak drut (łatwy)
 • silny jak wół
 • słaby jak zając
 • ślepy jak kret
 • ślepy jak kura
 • śliski jak węgorz
 • spać jak kłoda
 • śpiewać jak słowik
 • spływać jak woda po gęsi
 • spokojny
 • stary jak świat
 • suchy jak pieprz
 • szczęśliwy jak skowronek
 • szybki jak błyskawica
 • tani jak barszcz
 • twardy jak kamień
 • twardy jak skała
 • wesoły jak skowronek
 • widziany na własne oczy
 • wolny jak ptak
 • zdrowy jak ryba
 • zielony jak trawa
 • zimny jak głaz
 • zimny jak lód
 • zmienny jak wiatr
 • żyć jak pies z kotem
 • Angielskie znaczenie
 • analogy
 • common features
 • sameness; identity
 • contrast
 • correspondence
 • similarity; Iikeness; resemblance
 • comparison
 • opposite
 • equality
 • difference; distinction
 • variety; diversity
 • conformity
 • .
 • powrót do początku
 • alternative
 • analogous
 • distinguishable
 • by comparison
 • identical
 • other; another
 • unique
 • complementary
 • contrastive
 • indistinguishable
 • unlike
 • slight similarity
 • reverse; opposite
 • similarly
 • like
 • similar to
 • comparable
 • much the same
 • on the contrary
 • contrary
 • opposite
 • resembling
 • equal
 • various
 • distinct
 • different from
 • such as
 • such as it is
 • striking similarity
 • distinctive
 • .
 • powrót do początku
 • to sound like
 • to be like
 • to be similar to
 • to take after sb
 • to draw a comparison
 • to tell the difference
 • to contrast
 • to have a lot in common
 • to have nothing in common
 • to deviate
 • to compare to
 • to compare with
 • to resemble sth/sb
 • to remind
 • to differ
 • to be different from
 • to distinguish; differentiate
 • to grade
 • to seem Iike
 • to look like
 • to distinguish
 • as safe as houses
 • as white as snow
 • as poor as a church mouse
 • as white as a sheet
 • as ugly as a scarecrow
 • as right as rain
 • as thin as a rake
 • as cunning as a fax
 • as heavy as lead
 • as black as pitch
 • as black as coal
 • as red as a beetroot
 • to shake like a leaf
 • as proud as a peacock
 • to be Iike a red rag to a bull
 • as smooth as velvet
 • as hungry as a horse
 • as loud as thunder
 • as deaf as a post
 • as silly as a goose
 • as fat as a pig
 • Iike father, like son
 • to eat like a horse
 • to eat like a pig
 • to swear like a trooper
 • as mad as a Hatter
 • as brittle as glass
 • as pretty as a picture
 • as gentle as a lamb
 • as greedy as a dog / a pig
 • as light as a feather
 • as wise as an owl
 • as soft as silk
 • as silent as the grave
 • as wet as drowned rat
 • a chip off the old block
 • as pleased as Punch
 • as dry as dust; as dry as a bone
 • as bold as lion; as bold as brass
 • as brown as a berry
 • as sharp as a razor
 • as sharp as a needle
 • as hot as pepper
 • to smoke like a chimney
 • memory like a sieve
 • to drink Iike a fish
 • as drunk as a lord
 • as flat as a pancake
 • to swim Iike a fish
 • as like as two peas in a pot
 • as slow as a snail
 • as busy as a bee
 • as easy as pie
 • as strong as an ox
 • as weak as a kitten
 • as blind as a mole
 • as blind as a bat
 • as slippery as an eel
 • to sleep like a log
 • to sing Iike a nightingale
 • to be Iike water off a duck's back
 • as cool as a cucumber
 • as old as the hills
 • as dry as dust
 • as happy as a lark
 • as quick as lightning
 • as cheap as dirt
 • as hard as nails
 • as firm as a rock
 • as bright as a button; as bright as day
 • as large as life
 • as free as a bird
 • as fit as a fiddle
 • as green as grass
 • as cold as a stone
 • as cold as ice
 • as changeable as the weather
 • to live like cat and dog
 • powrót do początku