Ruch

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • bezruch
 • cel (podróży)
 • krok
 • manewr
 • paniczny pęd
 • pełzanie
 • podniesienie się/wzlot
 • posunięcie/ruch
 • powolność
 • prędkość
 • przemieszczanie
 • ruch
 • ruch tam i z powrotem
 • ruchliwość
 • spadek/upadek
 • tempo
 • wspinaczka
 • zatrzymanie się
 • zwolnione tempo
 • .
 • Przymiotniki
 • błędny
 • ekspresowy
 • gładki
 • gwałtowny
 • jak błyskawica
 • jak wicher
 • mobilny
 • motoryczne (zdolności)
 • nagły
 • niekontrolowany
 • nieoczekiwany
 • niepewny
 • nieregularny
 • nierówny
 • nieruchomy
 • nieskoordynowany
 • niezgrabny
 • ociągający się
 • ostrożny
 • pośpieszny
 • powolny/leniwy
 • prędki
 • regularny
 • równomierny (ruch)
 • równy
 • rytmiczny
 • statyczny
 • stopniowy
 • szybki
 • szybki jak błyskawica
 • w dół
 • w górę
 • w lewo
 • w prawo
 • w ruchu
 • w ślimaczym tempie
 • wolny
 • zręczny
 • zwinny
 • .
 • Czasowniki
 • biegać
 • brnąć (z trudem)
 • chodzić dumnie
 • cofać się
 • cwałować
 • dotrzeć (do celu)
 • dreptać
 • drgnąć
 • galopować
 • iść/jechać
 • iść
 • iść ciężkimi krokami
 • iść długimi krokami
 • iść drobnymi kroczkami
 • iść razem
 • iść spokojnym krokiem
 • kłusować
 • kontrolować (ruchy)
 • krążyć wokół
 • kroczyć/przemierzać krokami
 • maszerować
 • mieszać
 • mijać
 • nabrać prędkości
 • obejść (coś)
 • odbić się
 • odjechać
 • odlecieć
 • 'okrążać
 • otoczyć
 • pędzić/gnać
 • pędzić w panice
 • pełzać
 • podnosić się
 • podskakiwać/iść w podskokach
 • podzielić coś
 • połączyć się
 • poślizgnąć się
 • posuwać (się) naprzód
 • powłóczyć nogami
 • pójść razem
 • przechadzać się
 • przejść do
 • przenikać
 • przerwać się/przedostać się
 • przesunąć się
 • przybyć/przyjechać
 • przyłączyć się
 • przyspieszyć
 • rozbierać/demontować
 • rozdzielać/rozdzielać się
 • rozejść się/rozdzielić się
 • rozproszyć (się)
 • rozprzestrzenić
 • rozrzucić
 • rozwiać
 • ruszać (się)
 • składać/montować
 • together skręcić
 • słaniać się na nogach
 • spadać
 • spaść nagle
 • stąpać/iść
 • stąpać ciężko
 • ślizgać się
 • śpieszyć się
 • truchtać
 • uchylić się/zrobić unik
 • unikać
 • utykać
 • wędrować
 • wejść
 • wejść do
 • wjechać (na stację)
 • włóczyć się/wędrować
 • wpuścić
 • wspiąć się
 • wstać
 • Angielskie znaczenie
 • stillness; immobility
 • destination
 • step
 • manoeuvre
 • stampede
 • crawl
 • rise
 • move
 • slowness
 • speed; velocity
 • movement
 • motion; movement
 • coming and going
 • mobility
 • fall; drop
 • tempo; pace
 • climb
 • stop
 • slow motion
 • .
 • powrót do początku
 • erratic
 • express
 • smooth
 • jerky; violent
 • like a flash
 • like the wind
 • mobile
 • motor (skills)
 • sudden
 • uncontrolled
 • unexpected
 • hesitant
 • irregular
 • unsteady; erratic
 • motionless; immobile
 • uncoordinated
 • awkward; clumsy
 • sluggish
 • cautious
 • hasty
 • leisurely
 • swift
 • regular
 • steady (movement)
 • steady
 • rhythmic
 • static
 • gradual
 • fast; quick; rapid
 • quick as lightning
 • downward
 • upward
 • to the left
 • to the right
 • in motion
 • at a snail's pace
 • slow
 • dexterous
 • agile
 • .
 • powrót do początku
 • to run
 • to wade
 • to strut
 • to reverse; to regress
 • to canter
 • to reach (a target)
 • to paddle
 • to budge
 • to gallop
 • to go
 • to walk
 • to trudge
 • to stride
 • to mince
 • to go together
 • to amble
 • to trat
 • to control (one's movements)
 • to encircle; to go round
 • to pace
 • to march
 • to stir
 • to pass
 • to gather speed
 • to by-pass
 • to bounce
 • to depart
 • to take off
 • to circle
 • to surround
 • to rush
 • to stampede
 • to crawl
 • to rise; to go up; to move up
 • to hop; to skip
 • to split up
 • to join
 • to slip
 • to advance; to go forward; to progress
 • to shuffle
 • to go / come together
 • to stroll
 • to go on to sth
 • to penetrate
 • to break through
 • to shift
 • to arrive
 • to join
 • to accelerate; to speed up
 • to take apart; to dismantle
 • to separate; to break up
 • to move apart; to drift apart
 • to disperse; to break up
 • to scatter
 • to scatter
 • to scatter
 • to move
 • to assemble; to put
 • to tum
 • to stagger
 • to fall; to go down; to move down
 • to plummet
 • to step
 • to plod
 • to slide
 • to hurry
 • to jog
 • to dodge
 • to avoid
 • to limp
 • to hike
 • to enter
 • to go into
 • to pull in
 • to wander
 • to let in
 • to climb
 • to raise
 • powrót do początku