Społeczeństwo

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • akcent klasowy
 • akcent regionalny
 • arystokracja
 • bardzo ważna osobistość
 • bezdomny
 • bezrobotny
 • dama
 • dyskryminacja
 • emeryci
 • frakcja
 • gruba ryba/ważna osoba
 • hippisi
 • hrabia
 • hrabina
 • imigrant
 • intelektualista
 • klasa robotnicza
 • klasa społeczna
 • klasa średnia
 • klasa wyższa
 • klasy niższe
 • klika
 • krąg (społeczny)
 • król
 • królowa
 • książę
 • księżniczka
 • lord
 • ludność wiejska
 • ludzie starsi
 • masy
 • monarchia
 • motłoch
 • naród
 • nierówność
 • niższa klasa średnia
 • partia
 • podklasa społeczna
 • podziały społeczne
 • próg nędzy
 • rasizm
 • rodzina królewska
 • równość
 • ruchliwość społeczna
 • rycerz
 • slumsy
 • snob
 • spoistość społeczeństwa
 • społeczność
 • stopa życiowa
 • system klasowy
 • świadomość klasowa
 • świadomość społeczna
 • tłum
 • upadek wielkich miast
 • uprzedzenia rasowe
 • uprzedzenie
 • uprzywilejowany
 • usługi komunalne
 • walka klas
 • warstwa społeczna
 • władza królewska
 • wspólnota
 • wyrzutki społeczne
 • wytworne towarzystwo
 • wyższa klasa średnia
 • zwykły człowiek
 • .
 • Przymiotniki
 • cywilizowany
 • cywilny
 • dziedziczny
 • etniczny
 • krajowy
 • kulturalny
 • miejski
 • narodowy
 • niecywilizowany
 • niekulturalny
 • niesprawiedliwy
 • niezadowolony
 • nisko urodzony
 • nletolerancyjny
 • obcy
 • pospolity
 • prowincjonalny
 • publiczny
 • rasistowski
 • rasowy
 • snobistyczny
 • społeczeństwo dobrobytu
 • społeczeństwo egalitarne
 • społeczeństwo hermetyczne
 • społeczeństwo konsumpcyjne
 • społeczeństwo podzielone
 • społeczeństwo pokojowe
 • społeczeństwo stabilne
 • społeczeństwo wielokulturowe
 • społeczeństwo wielorasowe
 • społeczny
 • sprawiedliwy
 • szykowny (potocznie)
 • tolerancyjny
 • uprzedzony
 • utytułowany
 • wiejski
 • wykształcony
 • wysoko urodzony
 • z klasy niskiej
 • z klasy średniej
 • z klasy wyższej
 • .
 • Czasowniki
 • akceptować
 • asymilować
 • dotrzymać kroku sąsiadom
 • dyskryminować
 • identyfikować się z
 • kształcić
 • mieć nieuczciwą przewagę
 • odziedziczyć
 • okazywać szacunek dla
 • pasować na rycerza
 • patrzeć z pogardą
 • podnosić swój status społeczny
 • pogorszyć się
 • poszerzyć stosunki
 • powstać
 • reformować społeczeństwo
 • rozwinąć się
 • scementować społeczeństwo
 • świadczyć usługi
 • tolerować
 • upaść
 • wychować się
 • wyrastać
 • Angielskie znaczenie
 • class accent
 • regional accent
 • aristocracy
 • VIP (very important person)
 • homeless
 • unemployed
 • lady
 • discrimination
 • Old Age Pensioners; OAPs
 • fraction
 • big fish
 • hippies
 • count
 • countess
 • immigrant
 • high-brow
 • working class
 • social class
 • middle class
 • upper class
 • lower classes
 • clique
 • circle
 • king
 • queen
 • prince; duke
 • princess; duchess
 • lord
 • rural population
 • elderly people
 • masses
 • monarchy
 • riff-raff
 • nation
 • inequality
 • lower middle class
 • party
 • underclass
 • social divisions
 • poverty line
 • racism
 • royal family
 • equality
 • mobility
 • knight
 • slums
 • snob
 • social cohesion
 • community
 • standard of living
 • class system
 • class consciousness
 • social consciousness
 • mob
 • urban decay
 • race prejudice
 • prejudice
 • privileged
 • public services
 • class warfare
 • social stratum (social strata)
 • royalty
 • commune; community
 • droppies
 • high society
 • upper middle class
 • common person
 • .
 • powrót do początku
 • civilized
 • civil
 • hereditary
 • ethnic
 • local; native; domestic
 • cultured
 • urban; municipal
 • national
 • uncivilized
 • uncultured
 • unfair; unjust
 • discontented
 • low-born
 • intolerant
 • foreign; alien
 • common
 • provincial
 • public
 • racist
 • racial
 • snobbish
 • affluent society
 • egalitarian society
 • hermetic society
 • consumer society
 • divided society
 • peaceful society
 • stable society
 • multicultural society
 • multi-racial society
 • social
 • fair
 • posh
 • tolerant
 • prejudiced
 • titled
 • rural
 • educated
 • well-born
 • lower class
 • middle class
 • upper class
 • .
 • powrót do początku
 • to accept
 • to assimilate
 • to keep up with the Joneses
 • to discriminate against
 • to identify with
 • to educate
 • to have an unfair advantage
 • to inherit
 • to show respect for
 • to knight sb
 • to look down on
 • to come / go up in the world
 • to deteriorate
 • to widen relations
 • to rise
 • to reform the society
 • to develop
 • to cement the society
 • to provide services
 • to tolerate
 • to fall
 • to be brought up
 • to grow up
 • powrót do początku