Woda

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • chemikalia
 • deszczówka
 • drobnoustroje
 • droga wodna
 • elektrownia wodna
 • gospodarka wodna
 • jezioro
 • kałuża
 • kanał
 • morze
 • niedostatek wody
 • ocean
 • oczyszczalnia ścieków
 • oczyszczanie wody
 • para wodna
 • podlewaczka
 • powódź
 • pragnienie
 • rów
 • rurociąg podziemny
 • rzeka
 • ścieki
 • station filtr
 • staw
 • strumień
 • studnia
 • susza
 • tama
 • woda
 • woda nieoczyszczona
 • woda pitna
 • woda przemysłowa
 • woda z kranu
 • woda zanieczyszczona
 • wodociągi
 • wodospad
 • zaopatrzenie w wodę
 • zbiornik wodny
 • źródło
 • źródło wody
 • .
 • Przymiotniki
 • bieżąca (woda)
 • ciepła (woda)
 • destylowana (woda)
 • filtrowana (woda)
 • gorąca (woda)
 • letnia (woda)
 • miękka (woda)
 • mineralna (woda)
 • pitna (woda)
 • słona (woda)
 • świeża (woda)
 • święcona (woda)
 • twarda (woda)
 • wodoodporny
 • wodoszczelny
 • zanieczyszczona (woda)
 • zimna (woda)
 • .
 • Czasowniki
 • chemizować wodę
 • chlapać
 • czerpać (wodę)
 • filtrować
 • fluoryzować (wodę)
 • gromadzić wodę
 • kapać
 • marnować
 • myć
 • nalewać
 • oczyszczać (wodę)
 • odprowadzać (wodę)
 • odsalać wodę
 • pić
 • płynąć (o człowieku/zwierzęciu)
 • płynąć (o rzece)
 • płynąć (o wodzie)
 • płynąć (statkiem/łodzią)
 • płynąć (unosić się na wodzie)
 • podlewać
 • pompować
 • prać
 • pryskać
 • przelewać się
 • rozlewać
 • sterylizować (wodę)
 • topnieć
 • tryskać
 • usychać
 • wyciekać
 • wysychać (o rzekach itp.)
 • zabijać drobnoustroje
 • zalewać/zatapiać
 • zamarzać
 • zanieczyszczać
 • Angielskie znaczenie
 • chemicals
 • rain water
 • germs
 • waterway
 • hydro-electric power
 • water management
 • lake; loch (Scottish)
 • puddle
 • canal
 • sea
 • shortage of water
 • ocean
 • sewage treatment plant
 • treatment of water
 • water vapour
 • watering can
 • flood
 • thirst
 • ditch
 • underground pipeline
 • river
 • sewage
 • filter
 • pool; pond
 • stream
 • well
 • drought
 • dam
 • water
 • untreated water
 • drinking water; potable water
 • industrial water
 • tap water
 • polluted water
 • waterworks
 • waterfall
 • water supply
 • water reservoir
 • spring; source
 • water source
 • .
 • powrót do początku
 • running (water)
 • warm (water)
 • distilled (water)
 • filtered (water)
 • hot (water)
 • tepid (water)
 • soft (water)
 • mineral (water)
 • drinking (water)
 • salty (water)
 • fresh (water)
 • holy (water)
 • hard (water)
 • waterproof
 • watertight
 • polluted (water); contaminated (water)
 • cold (water)
 • .
 • powrót do początku
 • to add chemicals
 • to splash
 • to draw (water)
 • to filter
 • to fluoridate; to put fluoride in (water)
 • to collect (water)
 • to drip
 • to waste
 • to wash
 • to pour
 • to clean (water); to purify (water)
 • to drain
 • to desalinate
 • to drink
 • to swim
 • to run; to flow
 • to flow
 • to sail
 • to float
 • to water
 • to pump
 • to wash
 • to sprinkle
 • to overflow
 • to spill
 • to sterilize
 • to melt
 • to squirt
 • to wither
 • to leak
 • to dry up
 • to kill germs
 • to flood
 • to freeze
 • to pollute
 • powrót do początku