Wypadki, katastrofy, niebezpieczeństwo

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • alarm
 • błąd ludzki
 • błąd techniczny
 • droga niebezpieczna
 • hamulec bezpieczeństwa
 • huragan
 • karetka pogotowia
 • katakIizm
 • katastrofa
 • katastrofa finansowa
 • katastrofa morska
 • klęska spowodowana działaniem człowieka
 • klęska żywiołowa
 • klęska/katastrofa
 • lawina
 • mgła powodująca wypadki
 • nagły wypadek
 • niebezpieczeństwo
 • niebezpieczne miejsce
 • nieprzewidziany wypadek
 • oddział pomocy doraźnej (szpitala)
 • ofiara
 • ofiara wypadku
 • ofiary śmiertelne
 • ostrzeżenie
 • osunięcie się ziemi
 • poIicja
 • powódź
 • pozostały przy życiu
 • pożar
 • pracownik służb ratowniczych
 • przestroga
 • przezorność
 • ratownik (na plaży/basenie)
 • ryzyko/niebezpieczeństwo
 • służby bezpieczeństwa (pogotowie/straż itp.)
 • stan krytyczny
 • strata
 • straż pożarna
 • strefa niebezpieczeństwa
 • susza
 • sygnał alarmowy
 • sygnał ostrzegawczy
 • szalupa ratunkowa
 • śmiertelna pułapka
 • światło czerwone
 • światło ostrzegawcze
 • telefon alarmowy
 • tragedia
 • trzęsienie ziemi
 • ubezpieczenie wypadkowe
 • uszkodzenie
 • wybuch wulkanu
 • wyjście bezpieczeństwa
 • wypadek drogowy
 • wypadkowość
 • zagrożenie/niebezpieczeństwo
 • zniszczenie
 • .
 • Przymiotniki
 • bez ostrzeżenia
 • całkowicie bezpieczny
 • katastrofalny
 • na złamanie karku
 • nagle
 • nagły
 • nie będący bezpiecznym
 • niebezpieczne tempo
 • niebezpieczne zwierzę
 • niebezpiecznie ranny
 • niebezpieczny
 • niebezpieczny zakręt
 • niestabilny
 • podatny na wypadki
 • podstępny
 • przypadkowo
 • ryzykowny
 • strzeż się
 • śliski
 • w niebezpieczeństwie
 • w niebezpieczeństwie utraty życia
 • w ogniu
 • zaginiony (prawdopodobnie nie żyjący)
 • zagrożony czymś
 • zdradliwy
 • .
 • Czasowniki
 • (danger) ostrzegać
 • być czujnym
 • być narażonym na niebezpieczeństwo
 • być wystawionym na promieniowanie
 • doprowadzić do
 • najechać kogoś
 • narazić na niebezpieczeństwo
 • nie ryzykować
 • ocalić/uratować
 • odnieść rany/obrażenia
 • odwrócić (niebezpieczeństwo)
 • palić się
 • przejechać kogoś
 • przyczynić się do
 • rozbić się
 • rozciąć
 • skończyć się (skutkiem)
 • spaść
 • spowodować
 • uderzyć (o piorunie)
 • udławić się
 • udusić się
 • ulec katastrofie
 • uszkodzić
 • utopić się
 • uważać
 • wezwać pogotowie
 • wezwać policję
 • wezwać straż pożarną
 • wszcząć alarm
 • wybuchnąć
 • wybuchnąć (o pożarze/epidemii)
 • wybuchnąć (o wulkanie)
 • wykoleić się (o pociągu)
 • wylać (o rzece)
 • wysadzić
 • wystawić na niebezpieczeństwo
 • zabić
 • zaginąć (na morzu)
 • zagrażać
 • zalać/zatopić
 • zapalić się
 • zatonąć
 • zdewastować
 • zepsuć się (np. o silniku)
 • złamać
 • zniszczyć
 • zostać pogryzionym (przez psa/węża)
 • zostać rażonym gromem
 • zostać ukąszonym (przez owada)
 • zostać zabitym
 • zranić
 • żyć bezpiecznie
 • .
 • Potoczne wyrażenia
 • bezpieczeństwo przede wszystkim
 • chodzi o ludzkie życie
 • cudem uniknięty wypadek
 • lepiej jest się zabezpieczyć
 • mało brakowało aby
 • narażać się na niebezpieczeństwo
 • niebezpieczeństwo minęło
 • o mały włos
 • ryzykować
 • stać na niepewnym gruncie
 • sygnał SOS
 • uniknięcie nieszczęścia o włos
 • w najgorszym razie
 • w razie niebezpieczeństwa
 • w zagrożeniu życia
 • wisieć na włosku
 • wypadki chodzą po ludziach
 • znajdować się w niebezpiecznej sytuacji
 • Angielskie znaczenie
 • alarm
 • human error
 • technical fault
 • accident road
 • emergency brake
 • hurricane
 • ambulance
 • cataclysm; calamity
 • catastrophe
 • financial ruin; financial crash
 • shipwreck
 • man-made disaster
 • natural disaster
 • disaster
 • avalanche
 • accident fog
 • emergency
 • danger
 • danger-spot
 • contingency
 • casualty ward
 • victim
 • casualty
 • fatalities
 • warning
 • landslide
 • police
 • flood
 • survivor
 • fire
 • rescue-worker
 • caution
 • caution; cautiousness
 • lifeguard
 • jeopardy; risk; hazard
 • emergency services
 • emergency state
 • loss
 • fire brigade
 • danger-zone
 • drought
 • distress signal
 • danger-point; danger warning
 • life boat
 • death-trap
 • red light
 • warning light
 • emergency phone
 • tragedy
 • earthquake
 • accident insurance
 • damage
 • volcanic eruption
 • emergency exit
 • road accident
 • accident rate
 • peril
 • destruction
 • .
 • powrót do początku
 • without warning
 • out of danger
 • disastrous
 • at break-neck speed
 • suddenly
 • sudden
 • unsafe
 • break-neck speed
 • vicious animal
 • badly wounded
 • dangerous
 • awkward corner
 • unsteady
 • accident-prone
 • tricky; vicious
 • accidentally; by accident
 • hazardous; risky
 • Beware of
 • slippery
 • in danger of sth
 • in danger of losing one's life
 • on fire
 • lost (presumed dead)
 • in jeopardy of sth; in peril of
 • treacherous
 • .
 • powrót do początku
 • to warn
 • to be on the alert
 • to be exposed to danger
 • to be exposed to radiation
 • to lead to
 • to knock down
 • to endanger
 • to take no risks
 • to rescue
 • to be injured
 • to avert
 • to bum
 • to run over
 • to bring about
 • to crash
 • to cut
 • to result in
 • to fall (off)
 • to cause
 • to strike (Iightning)
 • to choke
 • to choke
 • to be wrecked
 • to damage
 • to drown
 • to take heed; to be careful
 • to call an ambulance
 • to call the police
 • to cal the firebrigade
 • to raise the alarm
 • to explode
 • to break out (fire/epidemic)
 • to erupt
 • to derail
 • to overflow
 • to blow up
 • to imperil; to endanger; to jeopardize
 • to kill
 • to be lost (at sea)
 • to threaten
 • to flood
 • to catch fire
 • to sink
 • to devastate
 • to break down (engine)
 • to break
 • to destroy
 • to be bitten (by a dog/snake)
 • to be struck by lightning
 • to be stung (by an insect)
 • to be killed
 • to injure
 • to live in security
 • .
 • powrót do początku
 • safety first
 • human life is at stake
 • near thing; close shave; narrowescape
 • to be on the safe side
 • it was touch and go
 • to skate on thin ice; to run into danger
 • we are out of danger; the coast is clear
 • by a hair's breadth
 • to run the risk of; to run the hazard of
 • to be on dangerous ground
 • SOS signal (S ave aur Souls)
 • touch-¬and-go
 • if the worst comes to the worst
 • in case of emergency
 • in danger of one's life
 • to hang by a thread
 • accidents will happen
 • to be in a precarious situation
 • powrót do początku