Zachowanie i maniery

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • brak taktu
 • dama
 • dobre maniery
 • dżentelmen
 • grzeczność
 • niewychowany dzikus
 • ostry język
 • reputacja
 • sposób życia
 • sprawowanie/zachowanie
 • subtelność
 • szacunek
 • uprzejmość
 • zachowanie
 • zachowanie się przy stole
 • złe maniery
 • złe sprawowanie/prowadzenie się
 • złe zachowanie się
 • .
 • Przymiotniki
 • arogancki
 • bezczelny
 • bezwstydny
 • dobrze ułożony
 • dobrze wychowane (dziecko)
 • dobrze wychowany
 • gruboskórny
 • grzeczny
 • lekceważący
 • niegrzeczny
 • nieokrzesany
 • nieuprzejmy
 • nieuprzejmy/grubiański
 • o złych manierach
 • ordynarny
 • pełen szacunku
 • pełen tupetu
 • pozbawiony taktu
 • prostacki
 • starający się dobrze zachować
 • uprzejmy
 • zuchwały/z tupetem
 • źle wychowany
 • .
 • Czasowniki
 • dać komuś trochę ogłady
 • dbać o swoje maniery
 • kląć
 • odprowadzić kogoś
 • okazać szacunek
 • podać sobie ręce
 • pokazać komuś drzwi
 • pozdrowić
 • prowadzić się
 • przekazać ukłony
 • przerywać komuś
 • pyskować/odszczekiwać
 • stracić panowanie nad sobą
 • szanować
 • towarzyszyć komuś
 • traktować kogoś dobrze/źle
 • uchylić kapelusza
 • używać brzydkich słów
 • wtrącać się
 • zachowywać się
 • zapanować nad swoim temperamentem
 • zapominać się
 • źle zachowywać się
 • .
 • Wyrażenia
 • A może mógłbyś...
 • Czy nie masz nic przeciw
 • czy zechciałby Pan ...
 • dać dobry przykład
 • dziękuję
 • mam nadzieję, że nie masz nic przeciw
 • na zdrowie (po kichnięciu)
 • o co chodzi?
 • on nie ma manier
 • po pełnić faux-pas
 • popełnić gafę
 • proszę
 • proszę mi wybaczyć
 • przepraszam
 • Słucham ?
 • tak się nie postępuje
 • tak się nie robi!
 • ustąpić komuś miejsca
 • Zachowuj się !
 • Angielskie znaczenie
 • tactlessness
 • lady
 • good manners
 • gentleman
 • politeness
 • savage
 • rough tongue
 • reputation
 • way of life
 • conduct
 • subtlety
 • respect
 • courtesy
 • behaviour
 • table manners
 • bad manners
 • misconduct
 • misbehaviour
 • .
 • powrót do początku
 • arrogant; overbearing
 • insolent
 • shameless
 • well-mannered
 • well-brought up (child)
 • well-behaved
 • thick-skinned
 • polite
 • disrespectful
 • impolite
 • uncouth
 • discourteous
 • rude
 • badly-mannered
 • rough
 • respectful
 • cheeky
 • tactless
 • boorish
 • on one's best behaviour
 • courteous
 • impudent
 • badly-behaved; ill-bred
 • .
 • powrót do początku
 • to lick sb into shape
 • to mind one's P's and Q's
 • to swear; to curse
 • to escort sb
 • to pay respects; to show respect
 • to shake hands
 • to show sb the door
 • to greet
 • to carry on
 • to give one's regards
 • to interrupt
 • to answer back
 • to lose one's temper
 • to respect
 • to accompany/to go with sb
 • to treat sb well/badly
 • to raise one's hat
 • to use bad language
 • to butt in
 • to behave (oneself); to conduct (oneself)
 • to keep one's temper
 • to forget oneself
 • to misbehave
 • .
 • powrót do początku
 • I wonder if you could...
 • Would you mind...
 • could you ...
 • to set a good example
 • thank you
 • I hope you don't mind
 • bless you
 • what's up
 • He has no manners
 • to make a faux-pas
 • to put one's foot in it
 • please
 • Excuse me
 • I'm sorry
 • Pardon?; Excuse me?; (I beg your) pardon
 • That isn't done
 • It's not done
 • to offer sb one's seat
 • Behave yourself
 • powrót do początku